Kyläkaivoilta olennaisiin asioihin

Kalastuslaki on ollut pitkään päässäni muhimassa, mutta sekasotkuisen ajatteluni (tai lain) takia, asiasta ei ole tullut k:ta tai p:aa. Yhtään selvää ajatusta ei kyseisestä asiasta tule ulos; siksi asiapiirin käsittelyä on entisestään lykättävä.

Kalastavien miesten(?) sperman laatu romahtanut ?

20160714_092753

Rikkauden lähteillä ?

[ Siksi tuo kelta -lehtimäinen otsikko, mikä sekin liittyy kalaan, kalastukseen, kalastajiin ja yleisiin kokemuksiin ihmisenä olemiseen ja kokemiseen.  Edelleenkään en  ole käsittelemässä mitään ”asiallisesti”, koska olen käsitteiden ”asiallinen ja pelleily sekä irvailu´´ määrittelyissä vähintäänkin kiiskimäinen. ]

 

Kyläkaivon viisaustieteet

Olen asunut pitkään, kutakuinkin aina, kylissä ja kaupungeissa, joissa perinteet ovat olleet arvossa, ja niistä on pidetty kiinni.

Kalastus ja kalatalous on yhteiskunnan elinkeinoista ehkä se kaikkein perinteisin ja ’ vanhankansan’ viisauksiin kaikkein tukeutuvin, kuten

juoruiluun, panetteluun, valheisiin, oman edun ajamiseen, kateuteen, asioiden ja puhutun vääristelyyn…

Ainoa asia, mikä listalta puuttuu on asioiden tarkastaminen.

IMG_7862 a  … lehmä lentää (vaan ei kauan)…

On se kummallista, etteivät nämä ns. kyläkaivolla juoruilijat suoriudu sellaisesta, mihin kuka tahansa 5- tai 6 -vuotias lapsi pystyy luonnostaan. Pistämään hanttiin jonninjoutavuudelle.

Lähes kaikki näiden ”informaatioihmisten” aineisto tulee lähinnä lietelantalan puolelta. Tavallisia asiasisältöjä ovat kalataloudessa mm.

perättömät jutut, joissa henkilö tekee pahojaan enemmän kuin pitkästynyt teinilauma pomppiessaan samaan aikaan laineilla harjoittamassa pahojaan lähinnä viattomia kaloja kohtaan,

satamaan saapuessa nämä kalat ovat mädäntyneet, kalastaja on käynyt huussissa ja jättänyt kätensä pesemättä, kalat on sen jälkeen fileoitu ja kierrätetty puhtaassa sonnassa, jonka jälkeen nämä kalat on myyty pimeästi verottajalta piilossa,

kalastaja on tämän jälkeen pyytänyt kaikki arvokalat tolkuttomalla verkkomärällä ja pienisilmäisillä verkoilla, etteivät muut kalastajat vain saa mitään,

tämän hävityksen lisäksi kalastaja valehtelee hyvistä kestävistä kalastusmuodoista, esittää toisten hyviä ajatuksia ominaan ja pistää omia huonoja ajatuksiaan toisten kontolle,

rikkoo toisten laitteet ja pyydykset, kokee toisten pyydykset, varastaa toisten kalapaikat, on aina väärällä vesialueella muiden riesana,

estää muiden järkevien kalastusta edistävien toimien esillepääsyn,

esiintyy asioiden erityistuntijana,

ei sopeudu yleisiin tapoihin ja hyveisiin esittämällä sopimattomia huomautuksia ja tyhmiä johtopäätöksiä vanhoista hyvistä tavoista ja normeista,

näkee kaiken kummallisena ja viisastelee,

on aina esillä tai ainakin esille pyrkimässä, ei tottele, vitsailee, hymyilee ja naureksii,

ei keskity,

ahnehtii on siis on rikas tai ainakin varakas, kehuskelee olemattomilla hyveillä ja saavutuksilla,

mikään ei riitä, vaan tavoittelee muiden omaa ja hyvää, kuten rahaa, naisia ja vaikutusvaltaa

 

Missä sijaitsevat viisauden lähteet – ikiaikainen nautinta

Nykyiset tietokoneet ja niiden tallennusvälineet ovat uusi tapa hukata tietoa sekä edellisten sukupolvien keräämää viisautta.

20160815_100129  Rustiikkinen kahvimylly perinneympäristössä.

Olen vanhojen kalastuskuntien, nykyisten osakaskuntien, aktiivisten jäsenten kanssa törmätessäni huomannut, että nämä usein hamstraavat  vanhoja kalastukseen liittyviä asiakirjojaan, esim. kokous- ja oikeuskäsittelyjen sekä muita kalastuskuntien toimintaan liittyviä papereita, mm. talojen vinteille. Ja olen päässyt myöskin selaamaan näitä vanhoja tiedon aarteistoja.

Vetoan siis asiakirjojen haltijoihin, jotta nämä toisivat vanhat paperit nykyihmisten ilmoille, sillä raskaat ja monimutkaiset ajat vaativat huumoria ja helpotusta sekä mittasuhteita siihen,

miten tekniikkavempeleet ja maanteiden pintamateriaalit saattavat muuttua, mutta jotkin asiat voivat olla ikuisesti pysyviä.

Vanhat kalastuskäytännöt ja tiedonvälitys, eivät välttämättä eroa kriteereiltään yhtään nykyisistä käytännöistä.

Miten tämä liittyy otsikkoon ? Kaikin tavoin. Kaivonkannelta nykypäivän nettimaailmaan siirrettynä, maailma näyttää lohdulliselta. Mikään ei viime kädessä muutu, vaan uusi tekniikka on uusi mahdollisuus toteuttaa perinteisiä arvoja,

mutta nykytekniikalla edistyneemmin, eli  nopeammin, tehokkaammin, laajemmalle yleisölle.

Vastaus kysymykseen: ”Sperman laatu ei ole aikojen kuluessa heikentynyt.” Se on yhtä huonoa kuin aina ennenkin.