Turvallisuus / Safety

tiivistetyt ohjeet:  Ismo-Ahven Tmi,  ismo-ahven.fi,                                tel. 045 133 8 164 SuomiFinland, VisitKarelia Oy,                              visitkarelia.fi, Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu

1. Turvallisuus

Hätänumero on 112.
Yritys huolehtii kalastusmatkailun vaatimista luvista sekä välineiden huollosta ja katsastuksista. Asianmukaiset todistukset löytyvät kotisivulta ismo-ahven.fi.
Yritys ei vaaranna asiakkaitaan liikkumalla vesillä liian kovissa olosuhteissa tai liian pimeässä. Yrittäjä päättää lähdetäänkö retkelle, vai ei.
Kaikki oleelliset tapahtumat kirjataan retkiraporttiin. Asiakas saa retkiraportin niin halutessaan.
Asiakkaiden turvallisuudesta vastaa yrittäjä tekemällään turvasuunnitelmalla. Asiakkaat tutustutetaan retkillä tarvittaviin turvallisuus- ja hätäapumenetelmiin.

2. Osallistujat ja osallistujaryhmät

Sopiva ryhmäkoko veneily- ja kalastusretkelle on 3-5 henkilöä,  Vene ei sovellu liikuntarajoitteisille. Alkoholinkäyttöä ei suositella veneillessä ! Mikäli alkoholinkäyttö vaarantaa veneilyturvallisuuden, vesille ei lähdetä.

3. Turvallisuusvälineet ja suojavaatteet kesäaikana

Vuokraveneen turvallisuusvälineistö on runsas. Yrittäjä tutustuttaa asiakkaansa turvavälineisiin hätätilanteiden varalta.
Kesäaikana sadeasu tulee tarvittaessa yrittäjältä, mutta muuten asiakas pukeutuu olosuhteiden mukaan itsenäisesti omiin vaatteisiinsa.

4. Riskit ja uhat

Ukkonen, navakka tuuli, sade, sumu ja pimeys sekä muu vesiliikenne ja esteet, kuten karit ja rakennetut liikenneohjaimet ja kalastajien verkkojatat ja irtoköydet ja irtotukit saattavat aiheuttaa vaaratilanteen. Yrittäjän tehtävä on arvioida riskitekijät ja toimia arvioidensa mukaan – viimekädessä veneretki on keskeytettävä.
Avotulen teko on kielletty metsäpalovaroituksen aikana. Retkikeittimiä käytetään valmistajien ohjeiden mukaisesti ja erittäin varovasti. Yrittäjä huolehtii palon alkusammutuksesta ja pitää asiakkaansa poissa hallitsemattomasta tulesta.          Tarvittaessa 112 !
Leimahtamalla palavat vaatteet, kuten tuulipuvut, eivät ole tulen kanssa puuhatessa suositeltavia.

5. Veneily on turvallista

ja mukavaa, kun kaikkeen on varauduttu. Hauskoja veneily- ja kalastusretkiä
toivottaa
                    
Ismo Kangas, Ismo-Ahven Tmi, Joensuu
Guideline summary: Ismo-Ahven Tmi, ismo-ahven.fi, tel. +358 45 133 8 164 SuomiFinland, VisitKarelia Oy, visitkarelia.fi, Carelicum, Koskikatu 5, Joensuu.

1. Safety

Emergency number 112.
The company takes care on the permissions necessary for fishing trips as well as the maintenance and inspections of the equipment. The required certificates can be found on the company website at ismo-ahven.fi
The company does not risk its customers’ safety by boating in bad weather or when it’s too dark. The company decides if the trip is safe to make.
All important incidents are reported in writing. The customer can have a copy on the report if they want.
The company creates a safety plan to ensure customer’s safety. The customers receive guidance about safety and the emergency methods needed during the trip.

2. Participants and groups

The recommended size for a boating group is 3-5 persons. The boat is not suitable for physically disabled people. We do not recommend using alcohol on the boat ! If use of alcohol is a safety risk, the boat will not leave.

3. Safety equipment and protective wear in the summer

The rental boat includes plenty on safety equipment. The company owner instructs the customers about safety equipment in case of emergency.
In the summer, rainwear on provided by the company, but otherwise the customers are advised to wear their own clothes that are suitable for a conditions.

4. Risks and danger

Thunder, hard wind, rain, fog, darkness and other vessels and objects on the water like rocks and guiding structures as well as fishing nets, ropes and logs can cause danger.
The company owner estimates the risk  and takes caution. As a last measure the trip may be interrupted.
Open fire is forbidden during fire warning. Camp stoves are to be used very carefully according to the manufacturer’s instructions. The company owner performs fire-extinguishing and keeps the customers away from uncontrollable fire. Call 112 if necessary !
Its not recommend to wear flammable clothing, such as windbreakers, when handling fire.

5. Boating is safe

and fun with proper caution. Have a nice boating and fishing trip !
Best regards,   Ismo-Ahven Tmi